För ledare

Vill du spela i

division 3?

I division 1! Ja, vi tänkte väl det!

Vi är specialister på tillväxt, ledarskap och att bygga team i världsklass.

Ledarskap för vinnande lag

Hur ska jag göra för att mina medarbetare ska vilja och kunna utföra våra arbetsuppgifter, hjälpas åt och hela tiden förbättra våra prestationer? Den här kursen bevisar att ledarskap är en färdighet som alla andra. Något som alla kan lära sig och utföra efter förståelse för ledarskapets grunder och träning.

Tidsåtgång: 2+2+2 dagar

Utbildare: Jimmy Marklund T2

Ledarskap Elit

The next level

Hur ska jag göra för att mina medarbetare ska vilja och kunna utföra våra arbetsuppgifter, hjälpas åt och hela tiden förbättra våra prestationer? Den här kursen bevisar att ledarskap är en färdighet som alla andra. Något som alla kan lära sig och utföra efter förståelse för ledarskapets grunder och träning.

Tidsåtgång: 3+2 dagar

Utbildare: Jimmy Marklund T2

Medarbetarskap där vi skapar team i världsklass

Ledarskap är ett universellt språk.

Oavsett vilken roll du har kommer ledarskapet att vara grundbulten som svetsar samman din arbetsplats. Företag utbildar ledare i ledarskap men inte sina medarbetare. Alltför ofta ser vi att medarbetaren sätter sig på bänken och väntar på någon form av riktning. Inte på grund av illvilja utan på grund av bristande kunskap.

Utbildning i medarbetarskap lägger fokus på vad det innebär att både leda och följa. Vilka utmaningar som finns på båda sidor och vilka nyckelfaktorer som bygger ett starkt välmående lag.

Företagsanpassad utbildning för ledare och dess närmaste team.

En ökad förståelse för vad det innebär att leda och följa, vad psykologisk trygghet i en grupp är och vad som krävs för att bygga den. Du får lära dig vad framgångsrika lag och individer har gemensamt, samt hur din personliga filosofi påverkar hur du leder dig själv och andra.

Jimmy Marklund, Tränare inom ledarskap på T2 Training for skills. Jimmy har många års erfarenhet inom ledarskap och hur man skapar attraktiva arbetsplatser med tillväxt. 

1 dag

Platsförlagd utbildning på en dag. I kursen ingår material och praktisk träning, föreläsningar inom alla moduler, frågor och eget arbete

  • Vanor för högpresterande team
  • Mål och vision
  • Hierarkier
  • Roller
  • Det personliga ansvaret
  • Gruppens ansvar
  • Feedback inom och utanför teamet
  • Gruppdynamik
  • Intro för beställare

Jimmy Marklund

Strateg, coach, rådgivare och specialist inom ledarskapsutveckling

Med ansvarar för samtliga av våra ledarskapsprogram är Jimmy vår ledarskapsexpert.

Jimmy har lång erfarenhet av att strukturera och skapa högpresterande team inom stora och små företag. Hans breda kunskaper är resultatet av lång erfarenhet inom den privata och kommunala sektorn, där han fokuserat främst på ledarskap, organisationsförändringar och verksamhetsutveckling. Jimmy har också omfattande erfarenhet inom kund- och leverantörsrelationer.

 

Pris

Kontakta oss för mer information och offert.

En intro för beställaren ingår, detta för att säkerställa ansvar och resultat för den som avser utbilda sina anställda.

Anmäl dig

Ledarskap

- för vinnande lag

En utbildning som lär dig de viktiga grunderna för att på bästa sätt kunna leda, motivera och kommunicera med dina medarbetare, skapa engagemang inför arbetsuppgifterna och hantera konflikter när de uppstår.

Ledarskap Elit

- The next level

En utbildning som lär dig de viktiga grunderna för att på bästa sätt kunna leda, motivera och kommunicera med dina medarbetare, skapa engagemang inför arbetsuppgifterna och hantera konflikter när de uppstår.

Yay!

Nu är din anmälan på väg till oss