Tillväxtskolan

Från bra till fantastisk

En tillväxtskola för VD, platschef och ledningsgruppsdeltager i företag med vilja att växa med lönsamhet

Tillväxtskolan

Hur gör företag som lyckas med lönsam tillväxt?

I Tillväxtskolan får du den kunskap och de verktyg du behöver för att lyckas som tillväxtledare. Utvecklingsprogrammet vänder sig till VD:ar, platschefer och ledningsgrupper i företag som vill växa.

Programmet har utvecklats av No Plan B koncernen. Med dess metoder och verktyg har Tillväxtskolan med framgång prövats av entreprenörer och ledare i många olika företag inom många olika branscher.

Utvecklingsprogrammet vänder sig till VD:ar, platschefer och ledningsgrupper i företag som vill växa

2+2+2+2

Tillväxtskolan pågår under ett halvår med fyra tvådagarsworkshops och stödjande distanskurser på T2 training for skills lärplattform. De fyra workshoparna innehåller föreläsningar, övningar, case ute på verkliga företag och tillfällen att arbeta med sitt eget företag. Förutom dagsaktiviteter innehåller varje workshoptillfälle en kvällsaktivitet med middag där deltagarna får möjlighet att lära känna varandra lite bättre.

No plan B I samarbete med  T2 Training for skills och KRUX

Om lönsamma tillväxtföretag, entreprenören, kunden och erbjudandet.

– Tillväxtföretag; varför tillväxt, vad som utmärker tillväxtföretag och framgångsrika entreprenörer

– Kunden; hur du väljer kund, hur du får insikt om kundens behov och beteende

– Erbjudandet; hur du skapar ett värdefullt erbjudande

Föreläsare

No Plan B + KRUX

Att leda andra

– Ledarskap; vilket ledarskap som är mest effektivt

– Spelplanen; vad dina medarbetarna behöver för att kunna prestera

– Att leda sig själv; hur du förändrar ditt eget beteende

Föreläsare

T2 training for skills + KRUX

Att skaffa nya kunder och behålla de gamla kunderna

– Att skaffa nya kunder; hur du bygger processer som skapar nya affärer, säljmötet och hur du leder säljarbetet

– Att behålla gamla kunder; hur du bygger processer som skapar återköp och merköp, hur du undviker att tappa kunder, hur du får en kund att bli din bästa säljare

Föreläsare

T2 training for skills + KRUX

Att optimera begränsade resurser

– Tillverka eller köpa; hur du avgör vad du ska göra själv och vad du ska köpa in

Kapital: hur du förbättrar ditt kassaflöde

– Förbättring; hur du skapar en kultur där medarbetarna kontinuerligt förbättrar sina prestationer

Föreläsare

No plan B

Pris

98 000:- ex. moms

En intro för beställaren ingår, detta för att säkerställa ansvar och resultat för den som avser utbilda sina anställda.

Vill du veta mer?

Om du vill ha mer information om den här eller någon annan utbildning, hör av dig till mig så berättar jag mer:

Maria Marklund

VD/ sälj

Anmäl dig

Ledarskap

- för vinnande lag

En utbildning som lär dig de viktiga grunderna för att på bästa sätt kunna leda, motivera och kommunicera med dina medarbetare, skapa engagemang inför arbetsuppgifterna och hantera konflikter när de uppstår.

Ledarskap i norr

- för dig som vill lite mer

Bygg team i världsklass med vårt exklusiva ledarskapsprogram. En utbildning för dig som vill lite mer. Vi anser att vi har Sveriges bästa ledarskapsprogram med fokus på industrin.

Yay!

Nu är din anmälan på väg till oss