Truck & travers

För en säker och effektiv arbetsplats behövs truck- och traverskort. Vi hjälper er att utbilda er personal.

Truck och travers är sedan länge en kravutbildning för att säkerställa att arbetsplats är säker. Vi erbjuder utbildning för truckkort A, truckkort B, truckkort C2 samt utbildning för travers. 

Truck A, truck B & Truck C2

Truckutbildning anpassad efter era behov och trucktyper

Vi erbjuder de mest efterfrågade och vanligaste truckkorten, truckkort A och truckkort B samt truckkort C2, för hjullastare. Utbildningens innehåll och längd är anpassad efter trucktypernas användningsområde och svårighet att hantera. Det är därför av stor vikt att klargöra vilken trucktyp som används innan man väljer utbildningsdel. Utbildningarna genomförs enligt Truckläroplanen (TLP10) riktlinjer. Våra utbildare Lill och Johan är certifierade instruktörer med stor kunskap kring truck och travers.  

Efter avslutad utbildning och godkänd utbildning erhålls utbildningsbevis.

A1: Låglyftande plocktruck

A2: Ledtaplare

A3: Låglyftande åktruck

A4: låglyftare

B1: Motviktstruck

B2: Höglyftande åkstaplare

B3: Skjutstativtruck

B4: Högtsyftande Plocktruck

B5: Smalgångstruck

B6: Fyrvägstruck

Truck C2, hjullastare 

Kursen vänder sig till alla förare av truck, både privat och företag

Deltagaren ska ges kunskaper och färdigheter för säkert arbete med respektive trucktyp. Målet är att minska risken för olycka och personskada i samband med truckkörning samt främja en effektiv produktion med olika typer av truckar. 

Lill Nilsson T2 training for skills.

Johan Lindgren t2 training for skills.

Teori: webbteori

 Teori (webb) + en halv dag praktisk körning, inklusive uppkörning / validering.

Digital teori och praktiska körövningar med truck angången hos företaget eller på T2 industriskola (Campus).

Utbildningen har en webbaserad teori. Vi kommer att gå igenom truckens olika funktioner samt hur trucken manövreras på ett säkert sätt. Deltaren lär sig att hantera olika material på ett säkert sätt.

Risker och säkerhetsbestämmelser

Trafikbestämmelser

Truckens konstruktion, arbetssätt, stabilitet och belastningar

Material och godshantering

Ergonomi

Daglig tillsyn

Hantering av farligt gods

Praktisk truckkörning

Du behöver ha fyllt 16 år för att få ta ett truckkort.

Viktigt att tänka på om uppkörningen sker i era lokaler. 

  • Ska finnas 4 tomma pallar / truck 
  • Ska finnas godkända lyfthjälpmedel för uppkörning med travers.  
  • Ska finnas lämpligt gods att lyfta, ex 150mm stålrör 1,5-2m lång.  
  • Deltagarna måste ha skyddskor. 

Pris

Truckkort A: 2400 kr/trucktyp.

Truckkort B:  2400 kr/trucktyp.

Vid flera trucktyper tillkommer en kostnad av 2000kr/trucktyp om uppkörningen görs vid samma tillfälle.

Truckkort C2 – 3500 kr

Reseersättning: 60kr/mil

Fakturering sker vid registrering av webbteori (truck) eller bokning av kranutbildning. Observera att faktureringen baseras på antalet deltagare i bokningen. 

Endast ombokning. 

Travers / kranutbildning

Undvik olyckor och personskador i samband med traversarbete

En travers är en typ av lyftkran vars bärande konstruktion består av en kranbrygga som vilar på fasta balkar. Kranen förflyttas i sidled längs balkarna. Människor, maskiner och last kan ta skada vid felaktig hantering av en travers. 

Traverskravnar är ett vanligt redskap på olika arbetsplatser och behövs för att skapa en säker arbetsplats. Vår traversutbildning följer SS-ISO 9926-1 och dess syfte är att lära deltagaren hur de på ett säkert sätt ska arbeta med en traverskran.

Vår certifierade utbildare Johan har stor kunskap kring traverser och utbildare på ett pedagogiskt och lärorikt sätt. 

Travers, sväng, pelar- och portalkran

Kran och lastkoppling enligt SS-ISO.9926-1 amt enligt SS-ISO 23853:2006

Kursen vänder sig till dig som använder travers i arbetet

Denna utbildning ska ge deltagaren förutsättningar att på ett säkert sätt bedriva arbete med travers och utföra normalt förekommande arbeten med traversen.

Lill Nilsson T2 training for skills.

Johan Lindgren t2 training for skills.

1 dag

Föreläsning teori och praktiska övningar.

Utbildningen är både praktisk och teoretisk. Deltaregn får kunskap och förståelse för hur en travers fungerar, dess funktioner, lagar, underhåll m.m. Samt hur traversen ska manövreras för en säker arbetsplats.

Riskinventering

Lagar, föreskrifter och standarder

Fortlöpande och daglig tillsyn

Planering av lastarbete

Lastkoppling och lyftvinklar

Kätting, stållinestropp och textilstropp

Lyftredskap för speciella lyft och hantering av gods

Signalering

Viktigt att tänka på om uppkörningen sker i era lokaler. 

  • Ska finnas 4 tomma pallar / truck 
  • Ska finnas godkända lyfthjälpmedel för uppkörning med travers.  
  • Ska finnas lämpligt gods att lyfta, ex 150mm stålrör 1,5-2m lång.  
  • Deltagarna måste ha skyddskor. 

Pris

Traverskort2400kr.

Vid fler än 3 deltagare lämnas offert. 

Vill du veta mer?

Om du vill ha mer information om den här eller någon annan utbildning, hör av dig till mig så berättar jag mer:

Johan Lindgren

Utbildare svets, truck & travers

Anmäl dig

Ledarskap

- för vinnande lag

En utbildning som lär dig de viktiga grunderna för att på bästa sätt kunna leda, motivera och kommunicera med dina medarbetare, skapa engagemang inför arbetsuppgifterna och hantera konflikter när de uppstår.

Ledarskap Elit

- The next level

En utbildning som lär dig de viktiga grunderna för att på bästa sätt kunna leda, motivera och kommunicera med dina medarbetare, skapa engagemang inför arbetsuppgifterna och hantera konflikter när de uppstår.

Yay!

Nu är din anmälan på väg till oss