T2Q

Nätverk för

kvinnor inom industrin

Ett nätverk för att belysa och stärka kvinnor inom industrin i Norrland.

Efter att varit i kontakt med många industriföretag i Västerbotten så stod det klart för oss att marknaden saknade ett nätverk för kvinnor inom industrin i Norrland. En plattform där vi kan ha högt i tak, prata ledarskap och tillväxt och starta samarbeten. 

Vi vill med detta nätverk belysa och stärka kvinnors positioner inom industrin och samtidigt skapa samarbeten som i sin tur ger tillväxt. Svårare än så är det inte” säger Maria Marklund, VD T2 College och Maria Singh, T2 Business.

Q:et som kaxigt står för Questions är vår ledstjärna genom nätverkandet. För vilka frågor behöver vi ställa oss om vi ska ta våra företag till skyarna? 

Varför blev det just T2 Q?

"Vi vill belysa och stärka kvinnors positioner inom industrin och samtidigt skapa samarbeten som i sin tur ger tillväxt"

"Så påverkar vår motivation mångfalden och framgången i en grupp och organisation."

Digital nätverksträff och uppstart för 2023. Anna-Maria Waara från Waaraledare föreläser och håller i en workshop.

Anna-Maria Waara gästar oss under temat, “Så påverkar vår motivation mångfalden och framgången i en grupp och organisation.” En workshop om motivation och hur det påverkar oss som individer och som grupp samt hur vi säkrar verklig mångfald och tar in olika perspektiv.

Anna-Maria arbetar till vardags som interimchef på Dina försäkringar förutom att hon driver det egna bolaget Waaraledare där hon arbetar med ledar och utvecklingsfrågor för företag som Vattenfall, Atlas Copco, Sweco och Coor för att nämna några.

Anna-Maria är även en av föreläsarna i nätverket Spader Ess och har arbetat med kvinnliga ledare på koncernledningsnivå och deras utveckling under tre års tid.

Kommande nätverksträff

Digitalal nätverksträff där både Länsstyrelsens Monica Forsman, särskilt sakkunnig jämställdshets direktör Monica Forsman kommer och berättar mer om samarbetet med nätverket T2 Q samt att vi gästas av Sandra Lindström, psykolog och VD på företaget ACT NOW, aktuell med boken Jämställd vardag som släpps den 8 mars. www.jamstalldvardag.se

Du är viktig

Bli en del av vårt nätverk för kvinnor inom tillverkande industrin i Norrland. Ett nätverk med fokus på tillväxt, ledarskapsfrågor och jämställdhet.

Vi kommer att träffas över 4 digitala lunchträffar per år där vi får ta del av inspirationsföreläsningar, diskussionsgrupper och samarbeten genom nätverkande.

Utöver de digitala lunchträffarna kommer det att erbjudas aktiviteter och besök med varierande och inspirerande inslag.

Gå med i T2 Q

Anmäl dig här så kontaktar vi dig.

Genomförda nätverksträffar

GÄSTFÖRELÄSARE: Jimmy Nilsson, VD på Krux kommer berätta om hur man konkret gör för att bygga starka kulturer för tillväxt. En del tips samt fallgropar kommer delges er samt att Krux kommer visa exempel på hur man hjälpt andra tillväxtbolag i kulturbyggen samt i implementation ochfortlevande.

Företagsbesök & workshop i Nordmaling.

Olofsfors AB bjuder in till företagsbesök med rundtur i deras lokaler. Sedan blir det workshop med VKNA angående jämställdhet och normer. 

GÄSTFÖRELÄSARE: Susanne (Sussi) Löfholm som är koncerndelägare för StilMek, ett bolag som verkligen går från klarhet till klarhet. Vi ska få lyssna på hennes resa från utbildning till svetsare, marknadsansvarig/HR och hur man sedan blir koncerndelägare. Om hennes syn på rekrytering ur ett HR perspektiv och vad det är som lockar med industrin.

 
SPONSOR: ANNA RICKNELL

GÄSTFÖRELÄSARE: Anna Ricknell, retoriker

Idag bjuder vi in alla i nätverket till digital nätverksträff. Vi pratar om marknadsföring för hösten, 
hur vi når ut till unga att söka sig till industrin med fokus på att öka antalet tjejer att nå verksamheterna. Vi gästas också av ANNA RICKNELL en av Sveriges främsta retoriker. Vi bjuds på en kortare föreläsning i Retorik och Presentation. 
 
SPONSOR: ANNA RICKNELL

Företagsbesök & workshop i Vindeln  

Rototilt bjuder in på företagsbesök med rundtur
och diskussion kring kvinnligt ledarskap. Eftermiddagen
genomförs en workshop i härskarteknik av Maud Olofsson. 
Maud har under hela sitt liv arbetar med kvinnligt ledarskap i fokus och tillsammans
med McKinsey och Hillary Clinton har de startat det kvinnliga nätverket Women Leaders Up. 
 
SPONSOR: ROTOTILT/VINDELN KOMMUN

GÄSTFÖRELÄSARE – Mikeal Lundberg, Advokat – Advokatbyrån Kaiding.

Mikael Lundberg, advokat och delägare på Advokatbyrån Kaiding, håller en föreläsning om hur ett ”svårt samtal” med anledning av oegentligheter, misskötsamhet, samarbetssvårigheter eller andra personliga skäl bör genomföras och vad som är lämpligt att tänka på ur juridisk synvinkel. Han kommer också att tala om den praktiska hanteringen om det visar nödvändigt att gå vidare med en uppsägning eller avskedande av personliga skäl, och vilka åtgärder som bör ske innan ett sådant beslut fattas.

Sponsor: Advokatbyrån Kaiding

GÄSTFÖRELÄSARE – Jimmy Marklund, Tränare inom ledarskap T2 Business & entreprenör.

Jimmy pratar om hur man ska jobba för att skapa Team i Världsklass.

Sponsor: T2 Business

 

 

Företagsbesök & workshop i Skellefteå

Vi har stora glädjen att bjuda in dig till en workshopdag med temat “KOMPETENSFÖRSÖRJNING” tisdagen den 26 oktober i Skellefteå/björkdalsgruvan.

Temat för dagen är kompetensförsörjning. Vi startar dagen i Skellefteå med en rundtur hos T2 College  i deras lokaler för utbildning inom svets och cnc. Efter rundturen genomför vi en workshop kring kompetensförsörjning i samband med lunch samt att vi får en företagspresentation av Mandalay Resources och deras arbete i Björkdalsgruvan. Efter workshopen beger vi oss till Björkdalsgruvan för rundvandring och fortsättning av workshopen. Aftonen avslutas med en rundvisning av Sara Kulturhus och nya The Wood Hotel. För de som stannar till middag så äter vi på Restaurang Mandel för att avsluta kvällen på Miss Voon. 

Sponsor: T2 Business, Björkdalsgruvan

GÄSTFÖRELÄSARE – Anja palm, näringslivschef, Skellefteå kommun.

Blickarna mot norr – Möjligheter och utmaningar. Aldrig tidigare har intresset för norra Sveriges industriutveckling varit så stort som nu. Omställningen till ett mer hållbart samhälle driver utvecklingen och tillgångarna i norra Sverige är en del av lösningen. Vilka möjligheter och utmaningar skapas utifrån ett samhälls- och näringslivsperspektiv och vad behöver göras? Anja Palm, Näringslivschef Skellefteå kommun berättar utifrån Skellefteås perspektiv.

Sponsor: Skellefteå Kommun

GÄSTFÖRELÄSARE – Karin Bodin, VD Polarbröd AB

Karin Bodin, huvudägare och Koncern-vd i Polarbröd berättar om företagets resa mot full hållbarhet och hur den stora brand som drabbade bageriet i Älvsbyn i augusti 2020 vände upp och ner på allt. Om ledarskap i kris, om att hantera oväntade situationer, se människor och göra hot till möjligheter.

Sponsor: Skellefteå Kommun