Svetsutbildning

STUDIETID: 18 mars – 7 juni

STUDIETAKT: Heltid

UPPLÄGG: På plats på T2 industriskola och 4 veckor arbetsplatsförlagt lärande ute hos företag.

POÄNG: 650p (Kan finansieras via CSN)

Utbilda dig till svetsare

Som svetsare arbetar du med att foga samman olika delar med hjälp av olika svetsmetoder. Du arbetar med allt från tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter eller stålkonstruktion. Du kan arbeta inne i verkstäder eller ute på uppdrag. Du använder dig bland annat av kunskaper inom ritningsläsning, mätteknik och allmän verkstadskunskap. Genom vår utbildning för Svetsare kommer du få lära dig de kunskaper du behöver för ditt framtida arbete, du får även möjlighet att göra en svetsarprövning efter din utbildning.

Vår utbildningslokal är centralt belägen mitt på Campus, forskargatan 5. Där har vi en utrustad industrilokal anpassad för verkstadsindustrin, detta ger oss möjlighet att utbilda dig inom svetsning men även övriga verkstadsmaskiner som vanligen används på verkstäder inom branschen. Vi har ett nära samarbeta med företagen vilket ger oss möjlighet att erbjuda välmatchade Arbetsplatsförlagda platser och ge dig en god start ut mot arbetslivet.

Inom utbildningen ingår 4 veckor arbetsplatsförlagt lärande som sker ute på företag.

Vill du veta mer?

Om du vill ha mer information om den här utbildning, hör av dig till mig så berättar jag mer:

Håkan Burén

Instruktör svets