Träindustriutbildning Skellefteå T2 training for skills

Träindustri-utbildning

STUDIETID: 25/9 2023 – 9/2 2024

STUDIETAKT: Heltid, delvis distans

UPPLÄGG: På plats på T2 industriskola kombinerat med distansstudier och arbetsplatsförlagt lärande ute hos företag.

POÄNG: 600p (Kan finansieras via CSN)

Grundläggande utbildning för framtida arbete inom modern träindustri.

Utbildningen ger dig ökad arbetslivserfarenhet, en inblick i branschen samt ett utökat kontaktnät. Efter utbildningen kan du arbeta på företag som jobbar med tillverkning av träkomponenter, trappor, glaspartier, inredningssnickerier, fönster, lister, paneler, trähuskomponenter eller andra typer av förädlade träprodukter.

Utbildningen består av teorilektioner på fjärr, praktiska laborationer på T2 industriskola samt som APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom rimligt avstånd från din hemort.

I början av utbildningen ligger tyngden på teoretiska lektioner och praktiska laborationer på T2 industriskola. Antalet dagar med APL hos företag ökar från 1 dag/veckan till att vara 4 dagar/veckan i slutet av utbildningen. Det finns möjlighet att spetsa dina kunskaper efter önskemål och APL plats.

Utbildningen sker i nära samarbete med företagen inom träindustrin samt träbransch norr.

Lukas Markgren utbildare trä T2 training for skills

Vill du veta mer?

Om du vill ha mer information om den här utbildningen, hör av dig till mig så berättar jag mer:

Lukas Markgren

Instruktör trä