Träindustriutbildning Skellefteå T2 training for skills

Träindustri-utbildning

STUDIETID: 18/11 2024 – 4/4 2025

STUDIETAKT: Heltid, delvis distans. 20 veckor

UPPLÄGG: På plats på T2 industriskola kombinerat med distansstudier och arbetsplatsförlagt lärande ute hos företag.

POÄNG: 600p (Kan finansieras via CSN)

Lukas Markgren utbildare trä T2 training for skills

Vill du veta mer?

Om du vill ha mer information om den här utbildningen, hör av dig till mig så berättar jag mer:

Lukas Markgren

Instruktör trä